Om norsk båtsport

Det er mye ulike sport som er populær her i Norge, noe har lenge vært populært og andre er ulike sport som har dukket opp etterhvert som det kanskje har blitt mer kjent i andre land først.

Water Sports Action

Båtsport er en av de sportene som etterhvert har blitt utrolig populært her i Norge, selve betegnelsen «båtsport» er en samlet betegnelse på ulike konkurranser med motorbåter. Innen det så finnes det tre ulike konkurransegrener, som er offshore racing, rundbane og vannjet. Av de tre så er det offshore som er den eldste grenen, der så er banene fra rundt 40 nautiske mil og oppover, de har også som oftest både smult vann og også røffere sjø.

Rundbane kjøres derimot på indre havner eller på innlandsvann hvor banen er blitt avgrenset ned med to og opp til seks svinger. Selve banestørrelsen ligger da på mellom 1 200 meter og oppover til 1 800 meter. Konkurransen bedømmes og kjøres etter enten antall runder eller antall minutter, konkurransen er også delt opp i ulike klasser, da etter motorstyrke og etter skrog på båten.

Båtsporten innen vannjet kan igjen deles inn i to hovedkategorier, jetski og runaboat, her i Norge så kalles de for «ståjet» og «sittejet». Her så kjøres det løp på baner som er satt opp av røde og gule rundingsbøyer, hvor det er en kjøretid på 1 – 2 minutter pr. Runde.