Seilsport

shutterstock_331842950
Seilsport er noe som betegner flere ulike typer konkurranser med seilbåt og som har blitt veldig populært internasjonalt. Det er vanlig å skille mellom havseilas over åpent hav, seilaser innenskjærs eller baneseilaser som ofte går nær kysten. Distansene kan variere kraftig. Over åpent hav går de ofte fra 200 nautiske mil og oppover, mens de nær kysten går opp til 20 nautiske mil.

Regattaer

Dette er den mest populære formen for seilsport, selv om ordet også kan betegne konkurranser med motor- eller robåter. Inkludert i ordet regatta ligger også alt som forgår rundt konkurransen av sammenkomster og fester. Regattaer er nemlig kjent for å inkludere noen veldig gode fester.

Seilsport i Norge

Det er ingen tvil om at den største regattaen i Norge er Færderseilasen. Denne arrangeres av Kongelig Norsk Seilforening og har vanligvis hatt festivalen sin i Horten. Fra neste år av vil denne dog foregå i Tønsberg. Her er det over 1000 båter som deltar. Andre kjente norske regattaer er Shetland Race og Hovdan Skagen i tillegg til andre lokale konkurranser. I Norge har seilsporten en veldig lang historie. I mange ulike former har det i alle fall foregått siden norrøn tid. Blant norske konger har det å bedrive seilsport lange tradisjoner og den nåværende Kong Harald er som kjent en veldig ivrig deltager i seilsport.